Research Group Functional Analysis

Prof. Dr. Bálint Farkas

Bergische Universität Wuppertal
Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften
IMACM
Arbeitsgruppe Funktionalanalysis

Gaußstraße 20
D-42119 Wuppertal

Kontakt

Raum G.15.26
Tel. (0202) 439-2673
E-Mail: farkas (at) uni-wuppertal.de

Weitere Infos über #UniWuppertal: