Navigationsweiche Anfang

Navigationsweiche Ende

4. Arbeitstagung Arbeitsgruppe Funktionalanalysis

CVJM Bildungsstätte Wuppertal, 23.-25. Februar 2017

Organisation: B. Jacob (BUW)

Programm

3. Arbeitstagung Arbeitsgruppe Funktionalanalysis

CVJM Bildungsstätte Wuppertal, 06.-08. April 2016

Organisatoren: B. Augner, B. Farkas, B. Jacob (BUW)

Programm

2. Arbeitstagung Arbeitsgruppe Funktionalanalysis

CVJM Bildungsstätte Wuppertal, 09.-11. Februar 2015

Organisatoren: B. Augner, B. Farkas, B. Jacob (BUW)

Programm

1. Arbeitstagung Arbeitsgruppe Funktionalanalysis

CVJM Bildungsstätte Wuppertal, 25.-27. Februar 2014

Organisatoren: B. Augner, B. Farkas, B. Jacob (BUW)

Programm